ငါေတာင္စြယ္ေနမကြယ္ခင္ကတည္းက

ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္ ဆြဲငင္ႏႈတ္ယူ

ေသတာေတာင္ ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္

ငါ့ကိုယ္ငါ ကဗ်ာရပ္၀န္းမွာ ဂူသြင္းခဲ့မိ ။ ။

႐ိုးျမင့္ေအာင္

 
©2009 က+ဗ်ာ+လွည္း | by TNB