ပန္း ပြင့္ ေန႔ရက္မ်ားPhoto Link

စိတ္ကူးလား အေတြးလား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လား
ခ်စ္ေရာင္ျခည္ လင္းခဲ့ေသာ ေန႔စြဲမ်ား
အေႏွးမွ အျမန္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ
ကံစီမံရာ အေရာင္အေသြးမ်ား
မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ဆြံ႕အေနခဲ့ေသာ
နားလည္မႈ စိတ္မီးပံုးပ်ံမ်ား
ေက်ာက္ဖယားျမစ္ျပင္ေပၚမွ
အိပ္မက္ဆန္ေသာ ျပကြက္မ်ားႏွင့္
စီးဆင္းေနေသာ ေမတၱာ တရား အလံုးအရင္း မ်ား
အဲဒီည က ေဆးေပါင္းခပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္ တို႔မွာ ဒဏ္ရာေတြ အေ၀းသို႔လြင့္စင္
ၾကယ္ေထာင့္ေကြး ေလာကအကန္႔အသတ္ေလးထဲ
ေပ်ာ္၀င္ခဲ့ရေသာ ပန္း ပြင့္ ေန႔ရက္မ်ား ။ ။

ဗသားေခ်ာ
21.11.10

1 Comments:

ဒိုင္ယာရီ said...

အိပ္မက္ဆန္ေသာ ျပကြက္မ်ားႏွင့္
စီးဆင္းေနေသာ ေမတၱာ တရား အလံုးအရင္း မ်ား
အဲဒီည က ေဆးေပါင္းခပါတယ္

ၾကိဳက္တယ္ အကိုရာ

 
©2009 က+ဗ်ာ+လွည္း | by TNB