အခ်စ္

ဘယ္ကို ေျပးေျပး

အဲ့ဒီအရိပ္ေအာက္က မလြတ္ေတာ့ဘူး

ညီမေလးေရ

ဘယ္ ဖတ္စာအုပ္ထဲမွာမွ မပါတဲ့ သင္ခန္းစာတဲ့

ငါတို႔ ေက်ာင္းေျပးခဲ့ၾကတယ္

ေၾကညက္ေအာင္ မသင္မိခဲ့တဲ့ ဘာသာေဗဒမွာ

က်က်နနကို ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကတာေပါ့ကြယ္ ။

1 Comments:

ေမာင္ေႏြသစ္ said...

ေၾကညက္ေအာင္ မသင္မိခဲ့တဲ့ ဘာသာေဗဒမွာ

က်က်နနကို ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကတာေပါ့ကြယ္ ။

 
©2009 က+ဗ်ာ+လွည္း | by TNB